Download algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

The Finds
Waterlooplein 385, 1011 PG Amsterdam
Email: info@thefinds.nl
KvK-nummer: 34291811
BTW-nummer:NL 1919.79.909.B.01

Artikel 1. Algemeen
1.1 Door een bestelling te plaatsen ga je akkoord met de algemene voorwaarden van The Finds.
1.2 The Finds heeft ten allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van de website te wijzigen.

Artikel 2. Bestellen
2.1 Voor alle artikelen geldt zolang de voorraad strekt, wanneer een artikel tijdelijk, of helemaal niet meer leverbaar is, brengen wij u daarvan op de hoogte. In dit geval kunt u de bestelling kosteloos annuleren. The Finds zal uw betaling retourneren binnen 2 werkdagen. Het kan echter een aantal werkdagen langer duren voordat het bedrag op uw rekening bijgeschreven is.
2.2 Indien u een artikel bestelt dat niet direct op voorraad is dient u rekening te houden met een langere levertijd, u wordt hiervan op de hoogte gehouden.
2.3 Het is mogelijk een bestelling te annuleren door een e-mail te versturen naar info@thefinds.nlIndien de bestelling al verstuurd is dan worden de volledige verzendkosten bij u in rekening gebracht.
2.4 In geval van overmacht heeft The Finds het recht om de bestelde artikelen van de klant op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden. Wij stellen de klant hiervan per e-mail op de hoogte.

Artikel 3. Prijzen
3.1 Alle prijzen in de webshop zijn inclusief B.T.W. en exclusief verzendkosten
3.2 Alle prijzen in de webshop zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen en/of typefouten.
3.3 Gewijzigde prijzen mbt artikelen die in de sale gegaan zijn hebben geen invloed op reeds geplaatste bestellingen.

Artikel 4. Betalingen
4.1 Betalingen dienen te geschieden via iDEAL, creditcard of overboeking
4.2 In geval van typefouten in de prijs, en de prijs staat daardoor niet meer in verhouding tot het product heeft The Finds het recht deze producten niet te verzenden. U wordt hiervan per mail op de hoogte gebracht.

Artikel 5. Verzenden
5.1 Na ontvangst van betaling aan The Finds zal uw bestelling binnen 3 werkdagen, mits voorradig, aan onze koerier van PostNL of DHL worden aangeleverd en zo spoedig mogelijk bij u afgeleverd worden. Uiteraard kan het voorkomen dat door uitzonderlijke omstandigheden uw bestelling later aan PostNL of DHL wordt aangeleverd. Wij brengen u hiervan op de hoogte.
5.2 De verzendkosten bedragen in Nederland  € 1,95 per bestelling die door de brievenbus past, via pakketpost met track & trace € 3,95 per bestelling. 
5.3 Wanneer u ervoor kiest om uw bestelling via brievenbuspost te laten verzenden dan is The Finds niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging door Post.nl. Bij een aangetekend pakket zijn de kosten voor verlies of beschadiging te verhalen bij de koerier.


Artikel 6. Leveringstermijn
6.1 Wij streven ernaar om het product na het ontvangen van de betaling binnen 1 werkdag te leveren. Uiterlijk zal het product binnen 2-5 werkdagen na bestelling worden geleverd. Is dit niet mogelijk (bestelling tijdelijk niet op voorraad) of is er om een andere reden vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt u binnen 1 dag na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren.
6.2 Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding.

Artikel 7. Ruilen en retourneren
7.1 Vanaf het moment dat de klant de bestelling thuisbezorgd krijgt, heeft deze een zichttermijn van 14 dagen. Binnen deze termijn kan het artikel gepast en bekeken worden. Na het verstrijken van de 14 dagen is de koopovereenkomst bindend.
7.2 Tijdens de zichttermijn heeft de klant herroepingrecht, waarbij hij/zij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, de ontvangen goederen te retourneren.
7.3 Tijdens deze termijn dient u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U dient het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, dient u het product met alle geleverde toebehoren, inclusief gratis actieartikelen - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele verpakking aan The Finds te retourneren, conform de door The Finds verstrekte instructies.
7.4 Artikelen kunnen alleen worden geretourneerd in onbeschadigde, ongebruikte/ongedragen staat en in originele verpakking met aangehechte prijskaartjes en de factuur. Eventuele schade wordt bij de klant in rekening gebracht.
7.5 De verzendkosten en het verzendrisico van retourneringen en ruilingen zijn voor rekening van de klant. Mocht een retour kwijt raken bij de post dan is dit de verantwoordelijkheid van de klant. 
7.6 Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd.
7.7 Na retournering volgens de algemene voorwaarden zal The Finds het aankoopbedrag binnen 2 werkdagen aan de klant terugbetalen op de rekening of creditcard waarmee betaald is. Het kan echter iets langer duren voordat het bedrag op uw rekening bijgeschreven is.

Artikel 8. Gebrekkig product
8.1 The Finds verplicht de klant om de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen 48 uur per e-mail te melden.

Artikel 9. Garantie
9.1 The Finds staat er voor in dat onze producten voldoen aan de overeenkomst, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
9.2 Voor al onze producten geldt de in Nederland wettelijke garantie van 6 maanden
9.3 Indien u wilt retourneren vanwege gebreken aan het product, dient u contact op te nemen met info@thefinds.nl. Vermeld duidelijk wat de gebreken zijn en geef aan op welke datum u het product gekocht heeft. The Finds zal zorgdragen voor een passende oplossing indien de garantietermijn nog niet verstreken is.
9.4 Na beoordeling van uw retour/klacht door heeft The Finds te allen tijde het recht te beslissen welke oplossing het meest passend is binnen de door de leverancier gestelde garantietermijn. Dit kan een reparatie of een vervangend product zijn.
9.5 De koper kan echter geen beroep doen op voormelde garanties in geval van:
a. normale slijtage;
b. krassen, breuk en andere beschadigingen door onvoorzichtig gebruik, opzet of grove onachtzaamheid
c. aan het artikel door of namens de koper aangebrachte wijzigingen;
d. door de koper of door de koper ingeschakelde derden op eigen initiatief gedurende de garantietermijn verrichte reparaties aan de geleverde artikelen;
e. metaal dat door de PH waarde van de huid verkleurt
f. metaal dat verkleurd is door contact met water, parfum, bodylotion.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
10.1 The Finds is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen. De kleur van het product op beeldscherm kan in sommige gevallen niet 100% hetzelfde zijn. Te alle tijden wordt getracht de werkelijke kleur zo nauwkeurig mogelijk te benaderen.
10.2 De inhoud van de webshop en overige uitingen van The Finds zijn zeer zorgvuldigheid samengesteld. The Finds kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. The Finds is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie, door haar onbedoeld verstrekt.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud
11.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan The Finds verschuldigd is, heeft voldaan.

Artikel 12. Overmacht
12.1 In geval van overmacht is The Finds niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de klant ontstane schade, behoudens en voor zover klant als gevolg van de overmacht situatie een voordeel heeft gehad dat hij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.

Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen
13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.
13.2 Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via: info@thefinds.nl Wij zullen dan zsm op uw klacht reageren.
13.2 Indien het geschil niet tot een oplossing komt, is een ieder der partijen bevoegd het geschil voor te leggen aan de daartoe bevoegde rechter.

Artikel 14. Cadeaubonnen
14.1 Cadeaubonnen zijn éénmalig te gebruiken en niet in combinatie met andere aanbiedingen en kortingscodes.
14.2 Cadeaubonnen zijn 1 jaar geldig en niet inwisselbaar voor geld.
14.3 Aankopen die zijn gedaan met een cadeaubon en vervolgens worden geretourneerd geven geen recht op restitutie van het aankoopbedrag. U zult een The Finds shoptegoed ontvangen.

Artikel 15. Privacy
15.1 Indien je een bestelling plaatst bij The Finds, hebben wij je naam, factuur- en leveradres, telefoonnummer en je e-mailadres nodig. Jouw gegevens die je ons online verstrekt, worden niet aan derden verstrekt. Andere informatie, o.a. verkregen via het contactformulier, gebruiken wij uitsluitend om de inhoud van onze site te verbeteren.
15.2 Indien u uw persoonsgegevens aan ons e-mail klantenbestand toekent zullen wij geen gegevens aan derden verstrekken. Indien u geen e-mail meer wenst te ontvangen kunt u zich afmelden via info@thefinds.nl
 
Artikel 16. Copyright
16.1 Alle rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming, tekst- en/of beeldmateriaal te kopiëren van de website en webshop The Finds, op te slaan, te publiceren, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken. Bij overtreding zal een juridische procedure gevolgd worden. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK te Amsterdam.